Stichting Wijkaanpak

Stichting WijkAanpak realiseert en stimuleert actief burgerschap ten behoeve van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken. Ons specialisme is het mobiliseren van bewoners om overlast in hun woonomgeving tegen te gaan, zoals vervuiling van de openbare ruimte en intimidatie. Stichting WijkAanpak biedt diverse structuren en instrumenten om deze actieve bewoners te ondersteunen.

Samen maken we de wijk

Stichting WijkAanpak realiseert en stimuleert actief burgerschap ten behoeve van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken. Ons specialisme is het mobiliseren van bewoners om overlast in hun woonomgeving tegen te gaan.

Wat wij doen

Stichting WijkAanpak biedt aan gemeentes, woningcorporaties en bewonersorganisaties diverse diensten om actief burgerschap te bevorderen en te ondersteunen. Wilt u meer weten over wat SWA doet? Klikt u dan hier

Bewoners

Is er een BuurtTeam in uw wijk actief en wilt u dat team versterken of ondersteunen? Neem contact met ons op. Wilt u zelf een initiatief in uw buurt ontwikkelen met ondersteuning van Stichting WijkAanpak, dan kunnen wij u adviseren.

Heeft u interesse in onze aanpak? Neem contact op met een van onze medewerkers!