BEWONERS

Is er een BuurtTeam in uw wijk actief en wilt u dat team versterken of ondersteunen? Neem contact met ons op. Wilt u zelf een initiatief in uw buurt ontwikkelen met ondersteuning van Stichting WijkAanpak, dan kunnen wij u adviseren, bijvoorbeeld hoe u hiervoor fondsen kunt verwerven. Vertelt u ons middels het contactformulier waar u behoefte aan heeft en wij nemen met u contact op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen uw wijk prettiger te maken.