BuurtTeam Brandaris in Zaanstad van start!

Donderdagavond 21 december was de feestelijke aftrap van BuurtTeam Brandaris in Zaanstad. Dit team bestaat uit actieve bewoners die hart hebben voor hun flat. Het zijn vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid te verbeteren, samen met andere bewoners en de professionals in de flat. Het BuurtTeam in de Brandaris gaat deze samenwerking aan met woningstichting Rochdale.

 Aftrap BuurtTeam Brandaris

Rochdale zocht de afgelopen tijd naar actieve buurtbewoners in de Zaanse flat, de Brandaris, die zich extra willen inzetten voor de flat. In samenwerking met Stichting WijkAanpak (SWA) heeft Rochdale actieve bewoners gevonden voor BuurtTeam Brandaris. Het team heeft de afgelopen weken trainingen van SWA gevolgd en op 21 december zijn zij geïnstalleerd als BuurtTeam Brandaris.

Prettig wonen

Gekleed in hun donkerblauwe bodywarmer loopt het BuurtTeam vanaf donderdag 28 maart regelmatig rondes in en rondom de Brandaris flat. Ze gaan met buurtgenoten in gesprek over zaken die de leefbaarheid verbeteren in de buurt en melden door aan Rochdale en de gemeente Zaandam. Ook benadert het BuurtTeam buurtbewoners om aan projecten mee te werken. Zo werken zij, samen met hun medebewoners en wijkprofessionals aan een flat waar het prettig wonen is.

Samenwerking

Rochdale werkt voor dit project nauw samen met Stichting WijkAanpak, een ervaren organisatie die zich richt op het stimuleren van actief burgerschap. Hiermee wil Rochdale een betere woonomgeving creëren voor en door bewoners uit de Brandaris

Wilt u zich aansluiten bij BuurtTeam Brandaris of heeft u vragen? Neem contact op met Stichting WijkAanpak via telefoonnummer 06-34 96 82 35, of stuur een e-mail naar Vincent Wolff via [email protected]

BuurtTeam de Banne Noord van start!

Op maandag 27 maart was de feestelijke aftrap van BuurtTeam de Banne Noord in Amsterdam Noord. Dit team wordt gevormd door actieve bewoners die hart hebben voor hun buurt. Het zijn vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid op een hoger plan te brengen, samen met andere bewoners en de professionals in de wijk. Het BuurtTeam in de Banne Noord gaat als tweede bewonersteam de samenwerking aan met Rochdale en Stadsdeel Noord. Hiermee versterken zij BuurtTeam de Banne Zuid dat al enige tijd actief is.

Inhuldiging

De afgelopen tijd hebben Rochdale en het stadsdeel Noord gezocht naar buurtbewoners in de Amsterdamse wijk de Banne Noord die zich extra willen inzetten voor de buurt. Bewoners die ideeën en wensen van medebewoners doorgeven aan Rochdale en Stadsdeel Noord en die met bewoners bespreken hoe ze samen hun woonomgeving netjes kunnen houden. Naar aanleiding van een huis-aan-huis werving en contacten van BuurtTeam de Banne Zuid is er in de Banne Noord nu dus ook een enthousiast BuurtTeam samengesteld dat op maandag 27 maart werd ingehuldigd.

Prettig wonen

Gekleed in hun donkerblauwe bodywarmer loopt het BuurtTeam vanaf maandag 3 april regelmatig rondes door de buurt. Het team  gaat met buurtgenoten in gesprek over zaken die verbeterd kunnen worden. Het gaat hierbij om verbeteringen in de gemeenschappelijke ruimten van Rochdale en de openbare ruimte van Stadsdeel Noord. Zij kunnen hun buren ook van tijd tot tijd benaderen om aan een bepaald project mee te werken. Zo werken zij, samen met hun medebewoners, aan een buurt waar het prettig wonen is.

Samenwerking

Rochdale en Stadsdeel Noord werkt voor dit project nauw samen met Stichting WijkAanpak, een ervaren organisatie die zich richt op het stimuleren van actief burgerschap. Hiermee wil Rochdale en Stadsdeel Noord een betere woonomgeving creëren voor en door bewoners uit de Banne Noord.

Wilt u zich aansluiten bij BuurtTeam de Banne Noord, of heeft u vragen? Neem contact op met Stichting WijkAanpak via telefoonnummer 06-34 96 82 35, of stuur een e-mail naar Vincent Wolff via [email protected]

 

Wittevrouwenveld KlusTeam rijker

In Wittevrouwenveld is sinds begin april een KlusTeam actief. Dit team bestaat uit handige en actieve bewoners die hart hebben voor hun buurt en haar bewoners. Het KlusTeam is een verlengde van de al langer actieve Bewonerskrachten in de wijk. Samen met de Bewonerskrachten en Servatius zorgen zij dat de tuinen en brandpaden in Wittevrouwenveld opgeknapt worden.

Actieve vrijwilligers maken de buurt

Het KlusTeam bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid te verbeteren. Dit doen zij door hulpbehoevende bewoners te helpen bij hun klussen in de tuin en aangrenzende brandpaden op te knappen. Servatius en de Bewonerskrachten zochten de afgelopen tijd naar handige buurtbewoners in Wittevrouwenveld die zich extra willen inzetten voor de buurt. Uit aanmeldingen van een eerdere informatiebijeenkomst en een voormalig klusproject is een enthousiast team samengesteld. Op dinsdag 4 april werden ze officieel geïnstalleerd. Ze dragen de naam “KlusTeam Wittevrouwenveld”.

Hulpbehoevende bewoners

Gekleed in hun kluskleren voert het KlusTeam klussen uit bij bewoners die hier behoefte aan hebben. Het gaat hierbij om buurtbewoners die de klus niet zelf of met behulp van hun directe omgeving kunnen uitvoeren. Door een gesprek met de Bewonerskrachten wordt getoetst of de betreffende bewoner in aanmerking komt voor hulp van het KlusTeam.

Samenwerking

Het KlusTeam werkt samen met de Bewonerskrachten, de bewonerscommissies en andere betrokken buurtbewoners aan schonere brandgangen en tuinen.  Zo werken zij, samen met hun medebewoners, aan een Wittevrouwenveld waar het prettig wonen is. Het KlusTeam is een initiatief van Servatius. Samen met Stichting WijkAanpak, een ervaren organisatie die zich richt op het activeren van bewoners, is een programma ontwikkeld om tot een effectief KlusTeam te komen.

Contact

Wilt u zich aansluiten bij het KlusTeam of heeft u vragen? Neem contact op met Sami Azizi van Servatius (043-328 4300) of Vincent Wolff van Stichting WijkAanpak (06-34 96 82 35).

BuurtTeam ’t Rul in Heesch van start!

Donderdag 23 maart was de feestelijke aftrap van BuurtTeam ’t Rul in Heesch . Dit team bestaat uit actieve bewoners die hart hebben voor hun buurt. Het zijn vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid te verbeteren, samen met andere bewoners en de professionals in de wijk. Het BuurtTeam in ‘t Rul gaat als eerste bewonersteam deze intensieve samenwerking met Mooiland aan.

Inhuldiging
Mooiland zocht de afgelopen tijd naar actieve buurtbewoners in de Heesche wijk, ’t Rul, die zich extra willen inzetten voor de buurt. Uit aanmeldingen van een eerdere informatiebijeenkomst en het voormalige ‘kernteam ’t Rul’ is een enthousiast team samengesteld dat op donderdag 23 maart ingehuldigd werd. Ze dragen de naam “BuurtTeam ’t Rul”.

Prettig wonen
Gekleed in hun donkerblauwe bodywarmer loopt het BuurtTeam vanaf maandag 27 maart regelmatig rondes in de wijk ‘t Rul. Ze gaan met buurtgenoten in gesprek over zaken die de leefbaarheid verbeteren in de buurt en melden door aan Mooiland en de gemeente Bernheze. Ook benadert het BuurtTeam buurtbewoners om aan projecten mee te werken. Zo werken zij, samen met hun medebewoners, aan een buurt waar het prettig wonen is.

Samenwerking
Mooiland geeft thuis door bewoners een belangrijke rol te geven in de eigen leefomgeving. In dit project werkt Mooiland samen met Stichting WijkAanpak, een ervaren organisatie die zich richt op het activeren van bewoners.

Wilt u zich aansluiten bij het BuurtTeam of heeft u vragen? Neem contact op met Eva Hofman van Mooiland (088-4501010) of Vincent Wolff van Stichting WijkAanpak (06-34 96 82 35).

Bewonerskrachten Limmel van start

Op maandag 20 februari was de feestelijke aftrap van het Bewonerskrachten team in Limmel. Dit team wordt gevormd door actieve bewoners die hart hebben voor hun buurt. Het zijn vrijwilligers die zich inzetten om de leefbaarheid op een hoger plan te brengen, samen met andere bewoners en de professionals in de wijk. De Bewonerskrachten in Limmel gaan als vijfde bewonersteam de samenwerking met woningstichting Servatius aan. In de wijken Caberg, Heugem, Mariaberg en Wittevrouwenveld zijn andere vrijwilligers al enige tijd actief als Bewonerskracht.

 

Inhuldiging

Servatius start met haar vijfde Bewonerskrachten team in Limmel. De afgelopen tijd heeft Servatius gezocht naar buurtbewoners in de Maastrichtse wijk Limmel die zich extra willen inzetten voor de buurt. Bewoners die ideeën en wensen van medebewoners doorgeven aan Servatius en die met bewoners bespreken hoe ze samen hun woonomgeving netjes kunnen houden. Naar aanleiding van de aanmeldingen is in Limmel een enthousiast team van Bewonerskrachten samengesteld dat op maandag 20 februari ingehuldigd werd.

 

Prettig wonen

Gekleed in hun zwarte bodywarmer zullen de Bewonerskrachten vanaf 22 februari regelmatig rondes lopen door de buurt en met buurtgenoten in gesprek gaan over zaken die stuk zijn in de gemeenschappelijke ruimte of goede ideeën voor het woongebouw of de buurt. Zij kunnen hun buren ook van tijd tot tijd benaderen om aan een bepaald project mee te werken. Zo werken zij, samen met hun medebewoners, aan een buurt waar het prettig wonen is.

 

Samenwerking

Servatius werkt voor dit project nauw samen met Stichting WijkAanpak, een ervaren organisatie die zich richt op het activeren van bewoners. Dit past bij de visie van Servatius om bewoners te activeren zich zelf verantwoordelijk te voelen voor hun woonomgeving.

Wilt u zich aansluiten bij de Bewonerskrachten, of heeft u vragen? Neem contact op met Stichting WijkAanpak via telefoonnummer 06-34 96 82 35, of stuur een e-mail naar Vincent Wolff via [email protected]

Top 5 ergenissen

Veel mensen lopen in hun woonomgeving tegen dezelfde ergernissen aan. In … van 2014 bracht Stichting WijKAanpak al de ‘Top 5 ergernissen van bewoners over hun woonomgeving’ uit. Omdat deze Top 5 nog steeds relevant blijkt te zijn in de dagelijkse praktijk van veel bewoners, wijzen wij u graag nogmaals op dit document. Lees meer

Nieuw BuurtTeam: Werengouw

Iedereen wil zich graag prettig voelen in zijn of haar buurt. Een plek waar men prettig en veilig woont. Om de leefbaarheid in de buurt Werengouw een duwtje in de rug te geven, is sinds mei 2015 het BuurtTeam actief. Het BuurtTeam is een team van enthousiaste en actieve bewoners, die hart hebben Lees meer

Nationale Opschoondag Groeneveen 2015

In het voorjaar staat bij veel mensen de grote schoonmaak weer gepland. Dit jaar wilden de bewonerscommissie en de Leefbaarheidsambassadeurs van Groeneveen hier gebruik van maken. Daarom hebben zij initiatief genomen om de Nationale Opschoondag te organiseren. Lees meer

Geldershoofd: Schoonmaak in eigen beheer

De Leefbaarheidsambassadeurs van Geldershoofd waren het over een ding eens. Ondanks het feit dat er zes dagen in de week wordt schoongemaakt in de flat,blijft het er vies en rommelig uitzien. Daarom sloegen zij de handen in een en besloten om op eigen initiatief ook een dag schoon te maken. En met resultaat. Lees meer

Buurtonderzoek Swalmen

Er is al ruim een jaar een BuurtTeam actief in Swalmen. Vanaf december 2014 tot aan maart 2015 heeft het BuurtTeam een buurtonderzoek gehouden onder de bewoners van de wijk. Het doel van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt. Lees meer