Mergelland_130615_527-268x160pxStichting WijkAanpak biedt diensten voor gemeentes en woningcorporaties om de zelfredzaamheid van
bewoners te stimuleren en het prettig wonen in de wijken op een hoger plan te brengen.

Positief Domino-Effect

Een leefbare wijk waar mensen prettig wonen met weinig overlast kenmerkt zich door de balans tussen de diverse factoren. De gemeente zorgt voor een veilige omgeving en de woningcorporatie voor een prettige woning en regelmatig onderhoud. Maar de belangrijkste factor voor het welbevinden zijn de bewoners zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat de burger die zich verantwoordelijk voelt voor zijn leefomgeving actiever handelt en dit naar medebewoners uitstraalt. Deze bewoners maken het verschil en zij veroorzaken een positief domino-effect. Stichting WijkAanpak traceert deze actieve bewoners en stimuleert en coacht hen bij het nemen van initiatief in hun wijk.

Zelfredzaamheid van bewoners

Betrokkenheid van de bewoners is onmisbaar wanneer het erom gaat een wijk te verbeteren. Wanneer bewoners zelfredzaam zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, kan niet alleen de kwaliteit van de individuele levens groeien, maar ook de samenhang tussen de individuen; de sociale cohesie. Mensen worden aangemoedigd zich bewust te worden van hun eigen invloed op hun leefomgeving. Volwassenen en kinderen raken gemotiveerd om te zorgen dat die invloed positief is, omdat ze merken dat dat henzelf wat oplevert. Hun buurt wordt meer van hun; zij voelen zich meer thuis in hun buurt omdat ze er zelf energie in steken. En hun buurt wordt steeds fijner om in te leven. Bovendien krijgen ze als blijk van waardering ook nog een kleine beloning van de woningbouwcorporatie of gemeente.

Stichting WijkAanpak

Om actief burgerschap te bevorderen hebben wij diverse diensten ontwikkeld die wij de afgelopen jaren met succes op de markt en in de wijk hebben Mergelland_130615_465-268x160px
gebracht. Zo begeleiden wij diverse BuurtTeams in wijken door het hele land. Onze kennis en vaardigheid combineren wij met servicegerichtheid en innovatiekracht.

Neem contact op met ons om vrijblijvend te bespreken wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie en de wijken die u onder uw hoede heeft.

Download onze algemene voorwaarden voor levering van diensten.