BuurtTeam

Het BuurtTeam wordt gevormd door actieve bewoners die zich vrijwillig willen inzetten voor hun buurt. Deze fakkeldragers werken aan een fijnere wijk, samen met hun medebewoners, de woningcorporatie en andere professionals in de wijk. Klik hier voor meer informatie.

Workshop woonafspraken

Woonafspraken en naleving ervan zijn essentieel voor een plezierige buurt. Per complex verschillen echter de zwaartepunten. Door samen met de bewoners de woonafspraken te bespreken, creëer je draagvlak. Klik hier voor meer informatie.

Workshop effectief communiceren

In vele wijken vermindert de sociale controle en vinden bewoners het lastig elkaar aan te spreken op overlast. In deze training verwerven bewoners inzichten en vaardigheden voor een goede uitwisseling met medebewoners. Klik hier voor meer informatie.

Buurtkanjers

Kinderen leren zorgen voor hun buurt. Ze zetten zich samen in voor een schone en veilige woonomgeving en sparen zo voor een leuke beloning. Een groep kids (8 á 12 jaar) wordt begeleid door een goed geïnstrueerde actieve bewoner. Klik hier voor meer informatie.

Buurtsalon

De BuurtSalon is een ontmoetingsplaats waar activiteiten georganiseerd worden door en voor de buurtbewoners. Zelfredzaamheid en een goede coördinatie zijn voorwaarden voor het welslagen van de BuurtSalon. Klik hier voor meer informatie.

Buurtbus

De BuurtBus is een middel waarmee diverse participatieprojecten in de buurt ondersteund kunnen worden. Het is een aanspreekpunt in de buurt voor actieve bewoners. Een mobiele overlegplek waar zij ondersteuning en inspiratie krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Buurtonderzoek

Om informatie te verkrijgen van buurtbewoners over thema’s als leefbaarheid, participatie, (zelf)beheer kan Stichting WijkAanpak deur aan deur interviews afnemen. Zorgvuldige rapportage aan de opdrachtgever volgt binnen de afgesproken termijn. Klik hier voor meer informatie.