Buurtbus

Nu meer dan ooit moeten burgers, professionals en overheid de handen ineen slaan om de buurt leefbaar te maken en te houden. Maar daarvoor moeten ze elkaar wel kunnen vinden. Stichting WijkAanpak vindt het belangrijk om instrumenten te bedenken om de stap naar elkaar toe te vergemakkelijken.

Daarom: de BuurtBus.

De BuurtBus is een middel waarmee diverse participatieprojecten in de buurt ondersteund kunnen worden. Het is een aanspreekpunt in de buurt voor bewoners die zich actief inzetten voor hun woonomgeving. Een mobiele overlegplek waar zij ondersteuning en inspiratie krijgen.

Lees uitgebreid over de werkwijze op www.deBuurtBus.nl