Buurtkanjers

P1030493a-268x160px

Kinderen leren zorgen voor hun eigen buurt. Ze zetten zich in voor een schone en leefbare woonomgeving en sparen zo voor een leuke beloning en het certificaat van BuurtKanjer.
In een groep van max. 10 worden de kinderen (8 á 12 jaar) begeleid door een goed geïnstrueerde actieve bewoner.

Zwerfvuil prikken

Tijdens een serie wekelijkse bijeenkomsten wordt met de kinderen gepraat over het belang van een fijne woonomgeving en wordt actief bijgedragen aan de leefbaarheid in de wijk, bijvoorbeeld door zwerfvuil te prikken in een buurtperkje, of ouderen te bezoeken in het verzorgingshuis. Ook zijn er modules waarin ze gestimuleerd worden actief na te denken en zich te uiten over hun buurt en hun wensen, door middel van kunstzinnige expressie en presentatie van hun werkstukken aan de anderen.

Beloning

Door actief deel te nemen aan de verschillende modules verdienen de kinderen stickers. Bij negen stickers is hun spaarkaart vol en kan hij worden ingewisseld voor een leuke beloning die tevoren door de opdrachtgever is geaccordeerd.

Begeleiding

5_april_schoonmaakdag_(5)-125x125pxVoor dit project levert Stichting WijkAanpak alle benodigde lesmaterialen en praktische hulpmiddelen. Ook verzorgt Stichting WijkAanpak de werving van de kinderen en groepsleider. De groepsleider wordt geworven en vervolgens uitgebreid geïnstrueerd en begeleid bij het opzetten van het project.

Modules

  • Basismodule: Kennismakingsspellen met de andere kinderen, filmpje en gesprek: wat is een schone wijk? Collage maken over ideale wijk en die bespreken.
  • Wijktocht: Ontdekkingstocht door de buurt; bespreken wat is veilig of onveilig, schoon of vies; uitwisselen over reeds gedane klusjes in de wijk.
  • Kijk naar je wijk: Korte wandeling door de buurt om te kijken hoe schoon of vuil hij is; uitgebreide collage maken over hun observaties van de buurt en die met de groep bespreken.
  • Opknappen van je wijk: Zwerfvuil opruimen op plein, in portiek of op stoep, plantsoen schoonmaken etc. samen met wijkbeheer; na afloop ontspannen door tekenen op stripkleurplaat met tekstballonnen
  • Nut en noodzaak van spelregels: Allerlei nuttige of onzinnige regels bespreken die gelden in scholen, verkeer, wet, sportverenigingen, woningcorporaties; tekeningen maken over regels; samen regels opstellen voor de wijk die in een brief aan woningcorporatie, wijkbeheer en ouders worden voorgesteld.
  • Veiligheid thuis en op straat: De wijkagent en de brandweerman vertellen hoe de kinderen voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen, zowel in huis als op straat. Kinderen mogen vragen stellen.
  • Slotmodule: Uitreiking certificaten van BuurtKanjer aan de kinderen; expositie en presentatie van alle werkstukken. De ouders, wijkbeheer en belangstellenden worden uitgenodigd. Evaluatie van de bijeenkomsten met de kinderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag middels het contactformulier in de rechterkolom.