Buurtonderzoek

Wervingsactie-Waterlandpleinbuurt-140703-(6)a-268x160px

Om belangrijke informatie te verkrijgen van buurtbewoners over thema’s als leefbaarheid, burgerparticipatie, (zelf)beheer kan Stichting WijkAanpak een buurtonderzoek doen.
Met een vooraf afgestemde vragenlijst gaan wij, of het BuurtTeam,  langs de deuren om de beoogde resultaten te behalen.

Deur-aan-deur

De woningcorporatie en gemeente heeft vaak geen tijd om persoonlijk bij bewoners langs te gaan om bepaalde thema’s face-to-face te bespreken, wanneer de mening of de medewerking van bewoners vereist is. Stichting WijkAanpak heeft veel ervaring in het voeren van gesprekken met bewoners. Met onze deur-aan-deur aanpak bewerkstelligen wij goede resultaten. Door een goed gesprek voelt de bewoner zich gekend en zal hij meer vertrouwd zijn met de corporatie en haar regels. Hierdoor zal hij meer geneigd zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn woonomgeving en mee te werken. Zorgvuldige rapportage aan de opdrachtgever volgt binnen de afgesproken termijn.

Inzet van BuurtTeam

Marloes-enquete-a-268x243px andersWanneer het BuurtTeam ingezet wordt voor het uitvoeren van het onderzoek, heeft het onderzoek nog meer effect. Vanzelfsprekend
is dit alleen mogelijk als in de betreffende wijk al bewoners actief zijn in een BuurtTeam.
Het BuurtTeam kan door Stichting WijkAanpak worden betrokken in de opzet van het onderzoek, het uitdelen van de enquêteformulieren aan de bewoners en het ophalen ervan. De verzamelde formulieren worden vervolgens geanalyseerd door Stichting WijkAanpak, waarna een zorgvuldig rapport met aanbevelingen volgt. Met deze aanbevelingen kunnen woningcorporatie, gemeente en BuurtTeam aan de slag. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat het BuurtTeam op deze manier kan werken aan zijn bekendheid in de wijk; ze maken zelf contact met de bewoners om te vragen naar wat zij belangrijk vinden. Dit versterkt het draagvlak van het BuurtTeam in de wijk en de bereidheid van bewoners samen te werken aan een prettige wijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag middels het contactformulier in de rechterkolom.