BuurtTeam

Indische-buurt-140715-(24)-268x160px

Het BuurtTeam wordt gevormd door actieve bewoners die zich vrijwillig willen inzetten voor hun buurt. Het zijn een soort fakkeldragers, die samen met de woningcorporatie en andere professionals in de wijk werken aan een prettigere wijk. Ze geven het goede voorbeeld en enthousiasmeren andere bewoners.
Ze kunnen Leefbaarheidsambassadeurs heten, Buurtambassadeurs, Bewonerskrachten enzovoorts. De missie van elk team is toegespitst op de prioriteiten van de wijk en de opdrachtgevers.

Wat doet het BuurtTeam?

  • Zij zorgen voor meer bekendheid van de woonafspraken onder bewoners en leggen het belang van deze afspraken uit
  • Klachten, ideeën en wensen van bewoners melden zij aan de woningcorporatie
  • Ze maken melding bij de corporatie van behoefte aan onderhoud
  • Zij maken andere bewoners enthousiast om ook bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de wijk
  • Ze dragen door hun merkbare aanwezigheid bij aan een gevoel van veiligheid

Wat doet Stichting WijkAanpak?

Stichting WijkAanpak inventariseert de speerpunten in de wijk die aangepakt moeten worden, in overleg met de opdrachtgever. Vervolgens worden met verschillende middelen bewoners geworven die zich willen inzetten in het BuurtTeam. Indien nodig wordt deur aan deur gegaan om in gesprekken met bewoners het initiatief toe te lichten en mensen te enthousiasmeren actief te worden. De bewoners die zich hebben aangemeld worden geselecteerd en krijgen van Stichting WijkAanpak een trainingstraject en instructie over de werkwijze en de spelregels. Zij worden onder meer getraind in Effectief communiceren en stellen samen vast wat de belangrijkste speerpunten zijn waarop zij zich gaan richten. Wanneer het team van start gaat wordt het geïntroduceerd in de buurt via verschillende communicatiekanalen, zodat bewoners op de hoogte zijn dat het BuurtTeam er is voor hen. In dit gehele traject speelt de wijkbeheerder een centrale rol; hij/zij is degene aan wie het team doorlopend observaties meldt. Ook de professionals in de buurt zoals politie en veldwerk worden in contact gebracht met het team, zodat ze samen gebreken in de buurt kunnen oplossen. Gedurende een afgestemde periode blijft de projectleider van Stichting WijkAanpak het team begeleiden, op afstand en in maandelijkse overleggen. Wanneer mogelijk wordt het team zelfstandig en zelfsturend. De leden van het BuurtTeam krijgen een kleine beloning als waardering voor hun inzet.

Varianten van BuurtTeams

Pharus-BuurtTeam-130308-(29)-268x243pxBuurtTeam, Leefbaarheidsambassadeur, Buurtambassadeur, Buurtkrachten enzovoorts: de namen zijn in principe inwisselbaar.
De missie van de teams verschilt echter, afhankelijk van de prioriteiten van de opdrachtgevers. Bekijk de drie varianten van teams, elk met verschillende doelen en taken.

Bekijk hier een lijst van enkele BuurtTeams die Stichting WijkAanpak begeleidt.
Download de printklare BuurtTeam-folder.
Meld u aan als BuurtTeamlid!