Portaal-Lenteactie-130408-268x160pxWoonafspraken en naleving ervan zijn essentieel voor een plezierige buurt.
Per complex verschillen echter de zwaartepunten. Door samen met de bewoners de woonafspraken te bespreken, creëer je draagvlak. Bewoners maken met elkaar de afspraken die zij nodig en nuttig vinden.

Samen bepalen hoe je wilt samenleven

De woningcorporatie kan zelf woonregels opstellen en die proberen te handhaven, maar beter is het wanneer bewoners zelf met elkaar afspreken hoe ze willen omgaan met de woonomgeving en met elkaar. Daarom organiseert Stichting WijkAanpak op verzoek bewonersbijeenkomsten over woonafspraken. Bewoners van het betreffende complex worden uitgenodigd om hun wensen en ideeën op het gebied van prettig wonen te komen delen met hun buren en de woningcorporatie of gemeente die de opdracht geeft. Naar aanleiding van diverse voorstellen voor woonafspraken ontstaat tijdens de bijeenkomst een levendige discussie tussen de bewoners, onder begeleiding van Stichting WijkAanpak, en worden een aantal concrete afspraken gemaakt. Deze worden vervolgens gecommuniceerd aan de rest van het complex.

Buurtbijeenkomst

Het organiseren van een dergelijke bewonersbijeenkomst voor het afstemmen van gezamenlijke woonregels is een niet te onderschatten eerste stap in de wijkaanpak.
Een vervolgstap kan zijn het werven en oprichten van een BuurtTeam dat bewoners helpt het belang te begrijpen van de overeengekomen woonregels en dat let op de naleving ervan.

Eigen verantwoordelijkheid

Door op deze manier de bewoners bij elkaar te roepen, worden ze uitgenodigd zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving. Ze maken met elkaar de afspraken die zij nodig en nuttig vinden. Zo hebben de opgestelde regels draagvlak en kunnen bewoners elkaar makkelijker erop aanspreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag middels het contactformulier in de rechterkolom.